Tidigare valpkullar


E-KULLEN

e. Lei-Anns Bosse
u. Izzie From Marrax Place
Född: 2011-02-19

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Eive
H
A
0
Ja
 
CERT*4 Elit skydd
 
 
 
 
Extra
T
A
0
Ja
 
 
1a pris kl 1
 
 
 


Valpar

Eive

Eive

Eive

Eive

Eive

Eive

Extra

Extra

Extra

Extra

Extra

Extra

Extra

D-KULLEN

e. Lei-Anns Bosse
u. Segervittring Agnes
Född: 2009-04-21

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Dunder
H
A
0
Ja
 
Gk BH-prov
 
Väktare
 
 
Dille
H
A
0
Ja
 
 
 
 
 
 
Dennis
H
A
0
 
 
 
 
Polis
 
 
Defence
H
A
0
Ja
MT 267p
Uppfl Ekl spår
Uppfl hkl skydd
3e pris kl II
 
 
 
Dax
H
A
0
Ja
 
Uppfl hkl spår
Uppfl elit skydd
 
Väktare
 
 
Doris
T
A
0
Ja
KORAD 471p
CP ekl spår
SE BCH
8*Cert ekl sök
 
 
Excellent
 
D-Stina
T
A
0
Ja
 
 
 
TJH(RH) TJH(FM)
Very Good
 
Daga
T
A
0
Ja
 
Uppfl lkl sph
 
 
 
 


Valp

Valp

Valp

Valp

Valp

Valp

Dille

Daga

Defence

Defence

Defence

Doris

Doris

Doris Ny

Doris Ny

Doris Ny

Doris Ny

D-Stina

Dax

Dax

Dax

Dax

Dax

DaxC-KULLEN

e. Nero De La Montagne Unique
u. Lei-Anns Å-Gilda
Född: 2008-08-06

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Ceasar
H
A
0
Ja
 
Uppfl lkl sph
Gk lkl skh
 
 
 
 
Catch
H
 
 
Ja
 
 
 
Polis
 
 
Chai
H
A
0
Ja
Gk 536p
Uppfl lkl spår
LPII
2a pris kl III
L-testad lämplig till allt polisiärt bruk
VH Väktare
Ukl 1a pris HP
 
Caki
T
A
0
Ja
 
 
1a pris Elitklass
 
 
 
Cleia
T
B
0
Ja
KORAD 408p
Gk lkl sök
Uppfl hkl sph
LPI
 
 
 
C-Wilma
T
 
 
Ja
 
 
 
Polis Norge
 
 
Cassie
T
A
0
Ja
 
 
 
Väktare
 
 
Cayo
T
A
0
Ja
 
 
Uppfl lkl sph
 
 
 
Carro
T
A
0
Ja
 
3e pris kl I
 
 
 
 
Chilli
T
 
 
Ja
 
 
 
Väktare
 
 


Cleia

Cleia

Cleia Nytt!

Caki

Cassie

Cayo

Chai

B-KULLEN

e. Lei-Anns Ture
u. Ulli Du Haut De L'arize
Född: 2006-06-25

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Besk
H
A
0
Ja
 
ekl skh CERT*4
Uppfl hkl sph
1a plac Polis SM 2009 skydd
1a plac NM Polishundar 2011
Årets Skyddshund 2011
 
Polis
 
 
Baqqi
H
A
0
Ja
KORAD 351p
SE SpCH
CERT ekl sph
CERT ekl sök
LPI
SLCH
LPElit
Sv Belgarmästare ekl AfBv 2011
Lydnads SM 2011
Belgar VM 2011
 
 
 
Bert
H
A
0
Ja
Gk 357p
Uppfl hkl skh
1a pris kl I
Polis
2a pris
 
Bille
H
B (N)
0 (N)
Ja
 
3a på Norska Mästerskapen
för Narkotikahundar 2009
 
Polis (N)
 
Export Norge
Bosse
H
A
0
Ja
 
Gk BH
IPO/BHPI IPOI IPOII IPOIII SBCH
6 CERT i IPO
Belgar VM 2010
 
 
3e pris
3e plac SM IPO -09
Avel:
Lindjax E-kull
Thinice E-kull
Lei-Anns D-kull
Lei-Anns E-kull
Beppe
H
A
0
Ja
 
 
 
 
 
 
Ben
H
A
0
Ja
 
Uppfl hkl sök
1a pris kl 1
 
 
 
Bodil
T
A
0
Ja
 
 
1a pris kl I
 
 
Export Island
Ögonlyst ua


Mamma Ulli

Baqqi

Baqqi

Baqqi

Baqqi

Baqqi

Baqqi

Baqqi

Baqqi

Besk

Besk

Besk

Besk

Besk

Besk

Besk

Besk

Bosse

Bosse

Bodil

Bodil

Beppe

Bille NY!

A-KULLEN

e. Tacco Du Haut De L'arize
u. Lei-Anns Zvea
Född: 2005-04-20

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
A-Ruff
H
B
0
Ja
 
 
 
Polis
 
 
Agne
H
 
 
 
 
 
 
Polis (N)
 
Export Norge
Akka
T
C
0
Ja
KORAD 503p
 
 
Polis
CK BIR
 
A-Vilda
T
B
0
Ja
KORAD 519p
2a plac SM rapport 2013
2a plac SM sök 2009
SBCH sök
CERT elit rph
Uppfl hkl sph
 
 
1a pris
2a plac SM sök -09
Asta
T
C
0
Ja
 
Uppfl hkl sph
LPI
Väktare
 
 
Ada
T
A
0
Ja
KORAD 310p
Gk lkl sök
Uppfl lkl sph
1a pris kl III
 
1a pris
 
Alva
T
C
0
Ja
 
Uppfl lkl sph
1a pris kl II
Polis
 
 
Ami
T
C
0
Ja
 
Uppfl lkl sph
 
 
 
 
Anni
T
B
0
Ja
 
Uppfl hkl sph
1a pris kl I
 
 
 


Akka

Akka

A-Vilda

Ö-KULLEN

e. Crux Van Het Dreiland
u. Lei-Anns Olga
Född: 2004-07-18

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Öhman
H
B
0
Ja
 
 
 
Polis
 
 
Ö-Assam
H
A
0
Ja
Gk 510p
Cert ekl skh
 
 
 
 
Ökky
H
B
0
Ja
 
 
1a pris kl I
Polis
 
 
Öje
H
D
0
Ja
 
Uppfl hkl skh
Uppfl hkl sph
 
Polis
 
 
Öza
T
B
0
Ja
KORAD 174p
Cert ekl sök
Cp ekl sph
1a DM sph 2010
1a pris kl II
KM vinnare 2010 Östersund
 
1a pris
 
Ö-lina
T
C
0
Ja
 
Uppfl lkl sph
1a pris kl I
Polis
 
 


Öza

öza

Öza

Öza

Ö-Lina

Ö-Lina

Ö-Lina

Öhman Ny!

Ä-KULLEN

e. Lei-Anns Presto
u. Crocuta Crocuta Ab Av Nangijala
Född: 2003-09-13

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Älvis
H
 
 
Ja
 
 
 
 
 
 

Å-KULLEN

e. Kukay's Xjules
u. Lei-Anns Olga
Född: 2003-06-09

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Åskar
H
A
0
Ja
 
Cp ekl skh
 
Polis
 
Avel:
Mallekrafts D-kull
Mallekrafts E-kull
Krokasmedens H-kull
Åke
H
A
2
Ja
 
Gk ekl skh
 
Väktare
 
 
Åsvald
H
B
0
Ja
 
IPO/BHPI IPOI IPOII IPOIII
Gk ekl sök
Gk ekl sph
Gk BH
 
 
 
 
Å-Stina
T
A
0
Ja
 
akl sph
2a pris kl I
Polis
 
Avel:
Segervittring A-kull
Å-Gilda
T
A
0
Ja
 
Gk ekl sph
Uppfl ekl sök
 
L-test (utb)
 
Avel:
Lei-Anns C-kull


Åskar

Åskar

Åskar

Åke

Åke

Åsvald

Z-KULLEN

e. Lei-Anns Nitrolit
u. Lei-Anns Olivia
Född: 2002-06-28

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Zeb
H
 
 
Ja
 
Mondio 1
 
Internationell räddningshund (N)
 
Export Norge
Zeke
H
A
0
Ja
 
Cp ekl sök
 
Polis
 
 
Zak
H
A
0
Ja
 
 
 
Polis
 
avel:
Mallekrafts C-kull
Thinice C-kull
Z
T
A
0
Ja
 
 
1a pris kl I
väktare
 
 
Z-Trixie
T
B
0
Ja
KORAD 133p
SE VCH
1a pris kl I
TJH Flygvapnet
 
 
Zaya
T
A
0
Ja
 
 
 
 
 
 
Zvea
T
A
0
Ja
 
Cert ekl sök
 
 
 
Avel:
Lei-Anns A-kull
Ziv
T
 
 
Ja
 
Cert ekl skh
Uppfl hkl sökCP elit spår
 
 
 
4e plac SM skydd -09
Z-Blixtra
T
B
0
Ja
Gk exteriör
Gk lkl skh
2a pris kl II
Väktare
 
 


Z

Ziv

Ziv

Ziv

Y-KULLEN

e. Sergio Des Deux Pottois
u. Lei-Anns Olivia
Född: 2001-05-09

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Yxo
H
 
 
Ja
 
 
 
Polis (N)
 
 
Y-Zeppo
H
A
0
Ja
 
Cert Cacit ekl skh
Gk hkl sök
 
 
 
 
Y-Mack
H
B
0
Ja
 
 
 
Polis
 
 
Yra
T
A
0
Ja
KORAD 225p
BH gk
SBCH
Cert ekl skh
Cert ekl sök
Cert ekl sph
1a pris kl III
Gk L-test
mot allt polisiärt bruk
1a pris
Tävlas i Öppen Hoppklass Large, inoff
Yla
T
A
0
Ja
 
Uppfl hkl sph
Gk lkl sök
 
 
1a pris
 
Yllie
T
A
0
Ja
 
 
 
Polis
 
Avlivad pga skada
Y-Ella
T
A
0
Ja
 
Uppfl hkl sph
SBCH skh
1a pris kl II
 
2a pris
 
Yxa
T
B
0
Ja
Gk 193p
akl sph
 
 
 
 


Y-Ella

Y-Ella

Yra

Yra

X-KULLEN

e. Sergio Des Deux Pottois
u. Zagal's Yma
Född: 2000-07-31

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
X-Ray
H
C
0
 
 
 
 
 
 
 
X-Ali
H
 
 
 
 
 
 
Polis
 
 
X
H
 
 
Ja
 
BH gk
 
Väktare
 
 
Xxxx
T
A
1
Ja
 
Gk ekl skh
 
Väktare
 
 
Xena
T
B
1
Ja
 
akl sph
 
Polis
Brandhärdshund
 
 
Xi
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xaga
T
 
 
Ja
 
Uppfl ekl sph
Gk lkl sök
3e pris kl II
 
 
 
Xiaoyu
T
C
0
Ja
Gk 135p
Uppfl ekl sph
LPI
1a pris kl II
 
 
 
Xingaitt
T
 
 
Ja
 
 
 
L-test utb-test
gk mot väktarbruk
 
Export Norge
Terv
Avlivad pga benbrott
Xtra
T
A
0
Ja
 
Gk hkl sph
LPI
1a pris kl III
 
 
Terv


Xxxx

Xxxx

Xingaitt

Xingaitt

Xingaitt

Xena

Xiaoyu

Xiaoyu

V-KULLEN

e. Zagal's Åkky
u. Lei-Anns Olivia
Född: 2000-03-01

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Vipera
H
B
0
Ja
 
Cert Cacit ekl skh
 
Polis
 
 
Viggen
H
 
 
Ja
 
 
 
Polis
 
 
Ville
H
C
0
Ja
 
 
 
Polis
 
Avlivad pga skador
och ryggproblem
Valle
H
C
0
Ja
 
ekl sph cp
ekl sök cp
 
 
 
 
Viska
T
A
0
Ja
KORAD 162p
SBCH sök & sph
Sv mästare i sök
 
 
 
 
Vilja
T
A
0
Ja
 
Uppfl hkl skh
Uppfl ekl sph
 
 
 
 
Wilma
T
B
0
Ja
 
 
 
Polis
 
 


Vipera

Vilja

Viska

U-KULLEN

e. Trass Des Deux Pottois
u. Zagal's Yma
Född: 1999-07-14

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Ulf
H
B
0
Ja
 
Cert ekl sph
 
L-test
utb-test
 
 
U-Echo
H
A
0
Ja
 
Uppfl lkl sph
 
Polis 2år,
sedan väktare
 
Avliden h2009 magomvridning
Umax
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unna
T
B
0
Ja
 
SBCH skh
Uppfl hkl sph
Uppfl hkl sök
 
Väktare
2a pris
Avel:
Lindjax A-kull
Lindjax C-kull
U-Ayla
T
A
0
Ja
KORAD 196p
Uppfl lkl sph
LPI
1a pris kl II
 
1a pris HP
 
Udda
T
A
0
Ja
171p
skottberörd
Gk hkl sph
Gk lkl sök
2a pris kl III
 
2a pris
 
Uma
T
A
0
Ja
KORAD 256p
Gk hkl sph
Gk lkl sök
1a pris kl II
TJH räddning
 
 
Ullis
T
A
0
Ja
 
Uppfl hkl sph
Gk hkl skh
 
Polis
Kriminalsökhund
2a pris
Avel:
Foggens N-kull
Foggens O-kull
Undra
T
A
0
Ja
 
Gk hkl sph
SLCH
 
2a pris
Öga ua
Unni
T
A
0
Ja
 
Uppfl hkl sph
1a pris kl I
 
 
 


Ullis

Udda

T-KULLEN

e. Mask Des Deux Pottois
u. Lei-Anns Olivia
Född: 1999-01-31

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Tore
H
A
0
 
 
 
 
Väktare
 
Avlivad h2009, gick i tjänst till 11,5 års ålder
Trouble
H
B
0
Ja
 
 
 
Polis
 
 
Ture
H
A
0
Ja
 
SBCH skh
IPOI
Uppfl ekl sph
Uppfl ekl sök
Tre 2a plc SM skydd och en 3e plac
Årets skyddshund 2ggr
 
Väktare
2a pris
Avel:
Lindjax A-kull
Blackneck's Q-kull
Foggens N-kull
u. Svarta Maskens Yoga
u. Dog Security Nell
Lei-Anns B-kull

Avliden
Toka
T
A
0
Ja
 
Gk hkl sph
 
TJH bevakning
1a pris
 
Tilda
T
B
0
Ja
KORAD 210p
IPOI
SBCH skh
Uppfl ekl sök
Gk hkl sph
LPI
Ltest 206p
1 Cert
Avel:
Ullhedens F-kull
Ullhedens H-kull
Ullhedens O-kull
Tora
T
A
0
Ja
 
 
 
 
 
 


Tore

Tore

Tilda 11år

S-KULLEN

e. Lei-Anns Nitrolit
u. Zagal's Yma
Född: 1998-06-11

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Säpo
H
Ua
0
Ja
KORAD 223p
IPOI IPOII IPOIII
Tvåfaldig svensk mästare i IPO
2a pris kl II
 
3e pris
Avel:
Stjärnelds B-kull
Sune
H
A
0
Ja
 
SBCH skh
1a pris kl I
Polis
2a pris
Död i cancer
Stig
H
 
 
Ja
 
Uppfl ekl sph
Tvåfaldig norsk mästare i spår
 
 
 
 
Sture
H
 
 
Ja
 
 
 
 
 
 
Solosång
T
Ua
0
Ja
 
Gk hkl sph
 
 
 
 
Samantha
T
Ua
0
Ja
KORAD 115p
Uppfl lkl sph
SE VCH
LPI
TJH bev
2a pris
Avel:
Passat A-kull
Sara
T
Ua
0
Ja
KORAD 119p
 
LPI
1a pris kl II
 
Ck Cacib
 
Sally
T
B
Ua
Ja
 
Uppfl hkl skh
ekl sph gk
 
Polis & Väktarhund
 
 
Siv
T
Ua
0
Ja
KORAD 227p
SBCH sph
Uppfl hkl sök
SLCH
 
SUCH
 
Selma
T
Ua
0
Ja
 
 
 
Polis
Narkotika
 
 


Samantha

Samantha

Sara

Sara

R-KULLEN

e. Raphael Des Deux Pottois
u. Pahm
Född: 1998-02-12

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Rex
H
Ua
0
Ja
 
 
 
Polis
pensionerad
 
 
Rich
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rob
H
Ua
0
 
 
 
 
Polis
pensionerad
 
Avlivad
Riva
T
Ua
0
Ja
 
Uppfl hkl sph
1a pris kl II
 
 
 
Ru
T
Ua
0
Ja
 
 
 
 
 
Avel:
Bröderna-Raskenstam R-kull
Bröderna-Raskenstam U-kull
Rabies
T
 
 
Ja
 
 
 
 
2a pris
 

P-KULLEN

e. Demon De La Lorelei
u. Zagal's Yma
Född: 1997-04-24

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Presto
H
Ua
0
Ja
KORAD 239p
SBCH skh
 
Polis
 
Avel:
Nangijala ah-kull
Zagal's I-kull
Ullhedens H-kull
Lei-Anns Ä-kull
Ullhedens J-kull

Avlivad 11år
Peggy
T
 
 
 
 
IPOII IPOIII
 
 
 
Avel:
Zagal's E-kull
Zagal's G-kull
Zagal's L-kull
Penny
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O-KULLEN

e. Jerv Des Loups Mutins
u. Zagal's Yma
Född: 1996-05-11

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Odin
H
Ua
0
Ja
 
Cert ekl skh
 
Polis
 
Död 8år cancer
Ouzo
H
Ua
0
 
 
 
 
Polis
pensionerad
 
 
Obelix
H
Ua
0
 
 
ekl sph cp
1a pris kl II
Polis
pensionerad
 
Gk karaktär
Otto
H
Ua
0
Ja
 
 
 
Polis
pensionerad
 
 
Olle
H
Ua
0
Ja
 
 
 
Polis
pensionerad
 
 
Olivia
T
Ua
0
Ja
 
 
 
 
 
Avel:
Lei-Anns T-kull
Lei-Anns V-kull
Lei-Anns Y-kull
Lei-Anns Z-kull
Ofelia
T
Ua
0
Ja
217p Gk
Uppfl lkl sph
2a pris kl II
 
 
 
Olga
T
Ua
0
Ja
 
SBCH skh
ekl sph cert
Uppfl ekl sök
1a pris kl II
L-test utb-test
1a pris
Lei-Anns Å-kull
Lei-Anns Ö-kull
Onni
T
Ua
0
Ja
 
SBCH sph
 
 
2a pris
 
Opal
T
Ua
0
Ja
 
 
3e pris klII
 
 
 

N-KULLEN

e. Elgos Du Chemin Des Plaines
u. Pamh
Född: 1995-01-08

Namn
Kön
HD
AD
MH
Korning
Bruks
Lydnad
Tjänst
Uts
Övrigt
Nitrolit
H
Ua
0
Ja
 
 
 
Polis
Nordisk polismästare
 
Avel:
Nangijala U-kull
Andhrimnir Ii-kull
Nangijala Z-kull
Lei-Anns S-kull
Nangijala Ac-kull
Lei-Anns Z-kull
Nitro
H
Ua
0
 
 
SBCH skh
Nordsik mästare i skydd
2a skydds SM
 
Polis
Sv&Nordisk polismästare
 
Avel:
u. Zagal's Vikki
Jack O'lanterns A-kull
Ullhedens F-kull

Gk karaktär
Nisse
H
Ua
0
Ja
 
 
 
 
 
 
Nicole
T
 
 
 
 
 
 
 
 
NAGCH SAG(HOPP)CH SAGCH
Nip
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikita
T
Ua
0
 
 
 
 
 
 
 
Nappi
T
A (Fin)
0 (Fin)
 
Finskt mentaltest 163p
Finska resultat:
SchH3
HK2(search)
JK1(tracking)
 
 
 
Ögonlyst: ua (Fin)
Avel:
Eloketun B-kull
Eloketun C-kull
Avliden -08 cancer in mammarytissue
Noja
T
 
 
Ja
69p KEB
Gk exteriör
 
2a pris kl III
 
 
Avel:
Nangijala Q-kull
Nangijala Ö-kull

Gk karaktär


Nitrolit